zaterdag 23 december 2017

GUV marathon: 100% Noaberschap

Bert van Asselt van de GUV, een meedenkende hoofdsponsor
Volgens de Achterhoekse almanak is “noaberschap” een gezonde vorm van verbondenheid en het zorgen voor elkaar!

Ingrediënten:
316 mandarijnen
Kanjers van fotografen
Een meedenkende hoofdsponsor
Clubmidwinterhoornblazers
12 liter gluhwein
Ploeg fijne voor- en achterfietsers van de Peddelaars
Prachtige spontane acties
Vaatje bouillon
Ruim 400 enthousiaste deelnemers
Tal van wandelaars
Krakende spieren
22 kannen koffie en 8 potten thee
Hartverwarmende sponsoring
613 gesmeerde broodjes
Lachende gezichten
Grote publieke belangstelling
Trossen bananen en zakken vol appels
Een ontspannen ogende organisatie
Waardevolle wijkagent
456 flesjes sportdrank
Lange ketting van donaties
Genietende sporters

Na 5 uur, 32 minuten en dik 40 seconden was het einddoel bereikt: Een prachtige sportieve prestatie en een opbrengst van € 18.695,60 voor het goede doel: kansarme kinderen in Aalten en omgeving. Dat was de GUV Marathon 2017: Noaberschap in de puurste vorm!

Geen opmerkingen: