maandag 11 december 2017

Hartverwarmende steun bedrijfsleven bij GUV Marathon - Nieuwsflits 11

Hartverwarmende steun bedrijfsleven bij GUV Marathon
Wat is er mooier, dan dat je bij een actie massaal gesteund weet door het bedrijfsleven? Dit ervaart de organisatie van de GUV Marathon vrijwel dagelijks bij de voorbereidingen op de estafetteloop, die op 23 december a.s. gaat plaatsvinden. Fruit, water, krentenbollen, nootjes, vervoersmiddelen, donaties.. vrijwel overal zijn de reacties zeer positief, wanneer er contact wordt gezocht met middenstanders, verenigingen, bedrijven en instellingen. In Aalten maar ook daarbuiten draagt men de GUV Marathon, waarbij geld in wordt gezameld voor kansarme kinderen in onze gemeente, een bijzonder warm hart toe. Het is geweldig om dit te ervaren!

We zijn samen met de deelnemers en het bedrijfsleven bezig om er een prachtig evenement van te maken met een geweldige opbrengst! De onderstaande bedrijven, instellingen en verenigingen hebben allemaal een bedrag overgemaakt van minimaal € 100,00 of leveren een bijdrage voor de inwendige mens.

Wilt u de GUV Marathon ook nog steunen met een donatie? Dat kan, door een gift over te maken op het speciale banknummer: NL83 RABO 0322713390, t.n.v. GUV inzake Marathon voor het kind!

Geen opmerkingen: