vrijdag 29 december 2017

Route van de maand december 2017: IJzerlo Roelenpad

In de afgelopen jaren heb ik veel route's door het prachtige Achterhoekse landschap gelopen en een aantal hiervan wil ik graag met jullie delen. Ik probeer de komende tijd iedere maand een route hieraan toe te voegen, uiteraard ook geschikt om te wandelen. Opmerkingen of aanvullingen hoor ik graag.

Vandaag de 44e route uit deze serie: Roelenpad, één van de acht bewegwijzerde wandelpaden in de Aaltense buurtschap IJzerlo.


Route 44: IJzerlo
Afstand: 5,7 kilometer
Start: Familie van Schijndel, Klokkemakersweg 8 - 7122 KB Aalten (IJzerlo)
Bewegwijzerd: Ja, zwarte pijlen.
Afkortingen: LA Linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor
Foto's van de route: fotoalbum
Laatst aangepast: 29 december 2017
Klik hier voor alle wandel- en hardlooproute's in de omgeving van Aalten

 01.Ga vanaf de parkeerplaats bij de familie van Schijndel LA op de Klokkemakersweg
*Op deze varkenshouderij van de familie Van Schijndel worden vleesvarkens gehouden. Dit houdt in dat de varkens worden aangekocht als ze ongeveer 10 weken oud zijn. Ze wegen dan al 25 kg. De varkens blijven 4 maanden op het bedrijf. Na 4 maanden wegen de varkens circa 115 kg en ze worden dan verkocht aan de slachterij voor het vlees. De familie Van Schijndel vindt het welzijn van het varken erg belangrijk en ze hebben bij de bouw van de nieuwe stal hier veel aandacht aan besteed. De nieuwe stal is een zogenaamde strooiselstal. De varkenshouderij van de familie Van Schijndel is een varkens zichtstal. Je kunt het gehele jaar gratis en zonder afspraak terecht in de zichtruimten. Vanuit deze zichtruimte kun je zelf zien en ervaren hoe varkens gehouden en verzorgd worden op een modern varkensbedrijf. Op dit bedrijf wordt één van de manieren van varkens houden getoond. Andere stalsystemen zijn bij andere zichtstallen te zien.
02.Na ongeveer 20 meter LA langs de houtsingel in de richting van het bosje
03.Loop door het bos langs de schuilhut 
04.Ga vanuit het bos langs de greppel in de richting van het volgende bos
05.Volg het pad voorlangs het bos 
06.Ga op de hoek van het bos RA 
07.Bij de geasfalteerde weg linksaf (Huisstededijk 4) 
08.Bij het monument RA het bruggetje oversteken 
*Op 26 juni 1943 tegen middernacht stijgt op de Engelse basis Chedburgh een Short Stirling bommenwerper op, om samen met 473 andere bommenwerpers een aanval te doen op het industriegebied van Gelsenkirchen. Aan boord zijn zeven bemanningsleden: Captain Bernard Church, Navigator Edwin Taylor, Radiotelegrafist Keith Nielson, Staartschutter Frederick Mills, Bommenrichter Frank Tritton, Rugkoepelschutter William Davis en Boordwerktuigkundige William Thompson. Om tien over een vliegt de bommenwerper boven de Achterhoek.Vanaf Venlo is de Duitse nachtjagerpiloot Ludwig Meister** met zijn Messerschmitt 110 samen met zijn boordmarconist opgestegen om de Engelse vliegtuigen te onderscheppen. Boven Aalten krijgt hij het op 4 kilometer hoogte vliegende Britse vliegtuig in zicht, en hij vuurt een aantal 2 cm granaten af die doel treffen. Mede doordat alle bommen nog aan boord zijn vliegt de Stirling onmiddelijk in brand. Een gedeelte van de bemanning kan het vliegtuig nog verlaten voordat het neerstort in IJzerlo. Daar waar nu het monument is werd als eerste het lichaam van William Thompson gevonden. Keith Nielson en Edwin Taylor waren de enige overlevenden, en werden door de Duitsers gevangen genomen. De vijf overleden bemanningsleden werden op dinsdag 29 juni 1943 op de begraafplaats "Berkenhove" in Aalten ter aarde besteld. Ter nagedachtenis aan deze gebeurtenis is er hier aan de Huisstededijk in 2003 een gedenkteken geplaatst. 
09.Volg het pad langs de Keizersbeek, het pad maakt een bocht naar links 
10.Aan het einde van het smalle paadje RA onverharde weg volgen 
11.Bij geasfalteerde weg LA (Veldweg) 
12.Eerste weg RA (Derde Broekdijk) 
13.Eerste fietspad rechtsaf 
*Dit is het Roelenpad, waar de tocht naar vernoemd is
14.Ga het bruggetje over en ga verder op de verharde weg (Roelendijk) 
15.Bij de splitsing rechts aanhouden (Vierde Broekdijk) 
16.Ga de verharde weg over (Dinxperlosestraatweg) en sla RA op het fietspad 
17.Eerste zandweg LA (Velsdijk)
18.Kruising oversteken en Velsdijk vervolgen 
19.Na 100 meter bij bospaadje RA
20.Op de verharde weg LA
21.Langs picknick plaats 'Wikkerinkkamp' 
*Kleine bosjes en houtsingels, hoger gelegen essen en vochtiger weilandenvormen samen het landschap van de Aaltense buurtschap de Heurne. Tot die buurtschap behoorde de reeds lang verdwenen boerderij 'De Wikker', waar - van vader op zoon - de familie Wikkerink heeft gewoond. De familienaam Wikkerink komt in en buiten de gemeente Aalten nog veel voor. De Wikkerinkweg loopt midden over een grote dekzandrug, een door de wind in de laatste ijstijd gevormde, langgerekte rug. Deze dekzandrug buigt op dit punt in zuidwestelijke richting af, en is te vervolgen via IJzerlo naar Dinxperlo. De Dinxperlosestraatweg loopt over deze rug. De dekzandrug werd al in de Middeleeuwen als bouwgrond in gebruik genomen, getuige de zeer dikke zwarte of donkerbruine eerdlaag die is ontstaan door potstalbemesting. De omgeving was veel te nat voor bouwlanden werd gebruikt als grasland. Ook kwamen hier veel natte broekbossen voor (Aaltense Broek).
22.LA bij fietspad (Dinxperlosestraatweg) 
23.Ga bij huisnummer 113 bospad in en ga gelijk RA (parallel aan Dinxperlosestraatweg) 
24.Volg dit pad tot de verharde weg en ga LA (Klokkemakersweg)
25.Loop terug naar het startpunt bij de familie Van Schijndel
*Hier kun je kijken in een varkensstal (ga buiten de trap op) 

Geen opmerkingen: