zaterdag 30 september 2017

Donaties GUV Run


Speciaal voor de GUV Marathon is een bankrekening geopend, waarop giften kunnen worden gestort. Het rekeningnummer is: NL83 RABO 0322713390, t.n.v. GUV, inzake Marathon voor het kind. Graag doneren voor het weekend, dit in verband met het opheffen van de rekening dit jaar.

Op 23 december is er een totaalbedrag van € 18.695,60 euro op de rekening gestort.

Dan zijn er ook een aantal acties die nog lopen: Dat zijn onder andere de flessenacties bij de Jumbo en Albert Heijn in Aalten, de Nieuwjaarszakken en de actie van Makelaarskantoor Eggink en Maalderink. Daarnaast staan er collectebussen in de AVA'70 kantine, bij de kapsalons van Houwer en de beide salons van kapsalon Kerstje in Aalten en Dinxperlo. Ook heeft iemand aangeboden om 1 euro per hardlopende deelnemer te doneren met een maximum van 300 euro.

Het sponsorformulier is hier te downloaden!

Route GUV Marathon 2017

01.Gemeentehuis Markt (0,0 km), LA Bredevoortsestraat, RA Landstraat, die overgaat in de Lichtenvoordsestraat en deze weg doorlopen tot aan rotonde, RD Lichtenvoordsestraat (Partycentrum ’t Noorden 0,8 km),

02.LA Koningsweg(zandweg), Barloseweg oversteken, RA Romienendijk (’t Romienendal 2,5 km),

03.RA Aladnaweg, 2e weg RA Villeken, aan het eind LA Barloseweg, 2e weg RA Markerinkdijk, aan het eind LA Lichtenvoordsestraat (Café Domme Aanleg 7,1 km),

04.RA Hamelandroute oversteken (let op gevaarlijke oversteek), RA Bolwerkweg, LA zandpad Grote Gracht (Grachthuys 10,2 km),

05.RD Izermanstraat, helemaal uitlopen en bruggetje oversteken, RD Prins Mauritsstraat, Winterswijksestraat oversteken, Bredevoortsestraatweg oversteken (Let op gevaarlijke oversteek), RD Stationsweg, 2e verharde weg RA, RD spoorbaan oversteken, na 200 meter LA Kleuverspad, aan het eind LA Haartseweg, 1e weg RA Bosweg, 1e weg RA Veenhuisweg, 1e weg RA Huiskematedijk, (De Ringkamp 15,3 km),

06.LA zandpad voor de Ringkamp door, aan het eind LA Kriegerdijk, 1e weg RA Veenhuisweg, 1e weg RA Kroondijk, na 100 meter LA Legtersdijk, 1e weg RA Kiefteweg, Hamelandroute oversteken (Let op gevaarlijke oversteek) en LA ventweg langs de Hamelandroute richting Duitsland, 1e weg RA Brethouwerweg (D'n Heurnsen Tref 20,4 km),

07.Aan het eind LA Wikkerinkweg, 3e weg LA Dinxperlosestraatweg, 1e weg RA Kruisdijk (’t Dorpshuus 23,8 km),

08.200 meter teruglopen naar Dinxperlosestraatweg en ga RA op het fietspad  in de richting van Dinxperlo, RD Aaltenseweg, 100 meter voor rotonde LA Prins Bernhardstraat, 1e weg RA Kerkhofpad, aan het eind RA Hogestraat (Peter’s Specialiteiten 29,1 km),

09.Hogestraat doorlopen en vlak voor rotonde LA Maurits Prinsstraat, 1e weg RA Burgemeester Mr. Verbeekstraat, aan het eind LA Terborgseweg, bij rotonde RA Lage Heurnseweg, RD Caspersstraat (Café Bruggink 33,1 km),

10.Na café Bruggink 2e weg LA Veenweg, RD Brakenweg, Gendringseweg oversteken, RD Halteweg, 1e weg LA Schooldijk (Kulturhus 37,3 km),

11.Terug naar kruising RD Schooldijk, aan het eind LA Gendringseweg, aan het eind bij rotonde RA Varsseveldsestraatweg, bij rotonde RA Nijverheidsweg, 1e weg LA Richterinkstraat, RD Hogestraat, voor de kerk LA Landstraat, 1e weg RA Kostersbult, LA Markt (Gemeentehuis 42,2 km),

12.Finale: LA Bredevoortsestraat, RA Landstraat, doorlopen tot aan rotonde, RD Lichtenvoordesestraat (Finish: Partycentrum 't Noorden Lichtenvoordsestraatweg 44 Aalten)

Route 41: GrenzenLos in Süderwick en Dinxperlo

In de afgelopen jaren heb ik veel routes door het prachtige Achterhoekse landschap gelopen en een aantal hiervan wil ik graag met jullie delen. Ik probeer de komende tijd iedere maand een route hieraan toe te voegen, uiteraard ook geschikt om te wandelen. Opmerkingen of aanvullingen hoor ik graag. 

Vandaag de 41e route uit deze serie: De route GrenzenLos is een bewegwijzerde route door de grensdorpen Dinxperlo en Süderwick. De route voert door het buitengebied aan weerszijden van de grens en komt langs een aantal punten die een verhaal vertellen over de bijzondere grensgeschiedenis. Maar ook zie je het resultaat van de bijzondere samenwerkingsprojecten tussen beide landen. De bebouwing van Dinxperlo en Suderwick gaat naadloos in elkaar over. Als de grens er niet zou zijn, die er als opgeschilderde gele kruizen op straat dwars doorheen loopt, dan zou je denken dat je in één en dezelfde plaats bent. En zo voelt het ook aan: de Duitse kinderen gaan naar de Nederlandse basisschool, in de Nederlandse huizen stroomt Duits kraanwater, en in het grensoverschrijdende woonzorgcentrum en de verenigingen spreekt men hetzelfde dialect. Zelfs de politie deelt een bureau en gaat samen op patrouille. De 17,3 kilometer lange “GrenzenLos” route wil deze unieke Europese werkelijkheid tastbaar maken, maar ook een stukje historie laten proeven. Speciale punten langs de route zijn bijvoorbeeld het Grenslandmuseum, met verhalen van bijzondere gebeurtenissen uit de gemeenschappelijke geschiedenis. Ook smokkelaars gingen hier graag de grens over: tot de grenzen in heel Europa open gingen was smokkelen immers een lucratieve zaak. De 'GrenzenLos' route staat helemaal in  het teken van smokkelaars en de douane.

Route 41: Grenzenlos in Süderwick en Dinxperlo
Afstand: 17.3 kilometer
Start: TOP Brüggenhütte Hanerfeld 23 - 46419 Isselburg
Bewegwijzerd: Ja
Afkortingen: LA Linksaf, RA rechtsaf, RD rechtdoor
Foto's van de route: fotoalbum
GPX bestand van de route
Laatst aangepast: 1 oktober 2017
Klik hier voor alle wandel- en hardlooproute's in de omgeving van Aalten

De uitstekend bewegwijzerde “GrenzenLos”-route heeft eigenlijk twee startpunten: aan Duitse zijde start men bij het Toeristisch Oriëntatiepunt (TOP) Brüggenhütte, in Nederland begint de route bij TOP Welinkbos. De route is 17.3 kilometer maar kan eenvoudig ingekort worden.

01.TOP Brüggenhütte
Direct aan de AA-strang ligt TOP-Brüggenhütte, startpunt van deze route. De Rijksgrens loopt niet alleen door het dorp, over de straat, maar volgt vanaf dit punt een deel van de rivier de AA-strang.

02.Europabrug
Deze brug werd voor gezamenlijke rekening gebouwd en opgeleverd nog voordat de binnengrenzen in Europa in 1993 officieel werden geopend. Hiermee werd het eerste internationale bouwwerk zonder grens of slagboom gerealiseerd. De brug symboliseert de nieuwe weg die Nederland en Duitsland hebben ingeslagen; ze hebben samen een brug naar de toekomst gebouwd. Bij de brug staat een kunstwerk 'Vogel, man en paard nemen een hoge vlucht...'

03.Wereldbol
Op deze plek, waar vroeger de slagboom stond van grensovergang Dinxperlo-West, staat nu een kunstwerk om de verbondenheid en vriendschap tussen de twee landen uit te drukken. Op deze wereldbol is aangegeven waar dat punt is en dat hier een 'klein=groot' stukje Europa-eenwording ontstaan is en dagelijks in praktijk gebracht wordt door samenwerking en nauwe banden onder het motto: een goede buur is beter dan een verre vriend. Alles op deze plek heeft zijn betekenis: de wereldbol, het spiraalvormige pad, de verharding, de haag, de naoberbank, het landschap. Op het informatiepaneel lees je meer hierover.

04.De Rietstap, het kleinste kerkje van Nederland
Het kleinste kerkje De Rietstap dankt zijn bestaan aan de minimale uitvoering van een testamentaire bepaling van de voormalige eigenaar van de havezathe 'De Rietstap". Hij liet de havezathe na aan zijn neef op voorwaarde dat deze een kerk op het terrein zou bouwen. Hierbij werden geen afmetingen genoemd en zo konhet gebeuren dat dit piepkleine kerkje werd gebouwd waar tegenwoordig maandelijks wisselende exposities worden georganiseerd.

05.Politie/Polizei
Toen het plaatselijke politiebureau als gevolg van een reorganisatie binnen de Nederlandse politie op het punt stond gesloten te worden, werd het idee van een gemeenschappelijk politiebureau voor Dinxperlo en Süderwick ontwikkeld. Het resultaat zie je hier: inwoners van Süderwick hoeven nu niet meer naar het 11 kilometer verderop gelegen Bocholt voor aangifte en ander zaken. Inmiddels zijn Duitse en Nederlandse politie-ambtenaren die gezamenlijk - geüniformeerd en gewapend - op patrouille gaan een vertrouwde verschijning op straat geworden.

06.Grenslandmuseum en Dorpskerk
Het Grenslandmuseum biedt een overzicht van het leven en werken in het Dinxperlose-Süderwickse grensgebied. Tevens biedt het museum ook een overzicht van zaken die met de douane te maken hebben, zoals smokkeltrucs, in beslaggenomen wapens en Duits noodgeld uit de begin jaren twintig. Voor het museum staat een slagboom die eens dienst heeft gedaan.
De dorpskerk was tot de reformatie een Rooms Katholieke kerk, die ook door kerkgangers uit Süderwick werd bezocht. Aan de zuidzijde bevindt zich de zogenaamde 'Süderwickse deur' en in de zuidelijke zijbeuk van het schip de 'Süderwickse Zolder'. De kerkgangers uit Süderwick gebruikten deze ingang en zitplaatsen op zolder. Dit is uit gewoonte ontstaan. Zo is er ook een 'Heurnse' deur waar de mensen uit De Heurne de kerk binnen kwamen. De hoofdingang werd door de mensen uit het dorp gebruikt. Na de reformatie waas het andersom en kwamen Nederlandse katholieken in Süderwick naar de kerk.

07.Grensstenen en Sint Michaëlskirche
Grensstenen zijn de eerste markeringen van landsgrenzen geweest. Ook tussen Dinxperlo en Süderwick stond een lint van deze stenen. Op deze locatie is een goed bewaard gebleven exemplaar uit 1766 naast een replica opgesteld.
Ook het geloof kende geen landsgrenzen: de bisschop van Münster liet rond 1676 kapelletjes bouwen aan de Duitse zijde van de grens om de Nederlandse Rooms-katholieken in de gelegenheid te stellen de kerk te bezoeken. Op dat moment was aan de Nederlandse zijde het Rooms-katholieke geloof verboden. De kapel werd al gauw te klein en een eeuw later vervangen door de huidige barokke Sint Michaëlskirche.

08.Bültenhaus
In 2008 werd het grensoverschrijdend woon- en zorghuis gerealiseerd. Deze brug over de weg vormt in heel Europa het eerste grensoverschrijdende woongebouw. Dit biedt met name voor Duitse ouderen de mogelijkheid om ook tijdens de oude dag in '"uderwick te kunnen blijven wonen.het aan de Heelweg gelegen Nederlandse 'Dokter Jenny verzorgingstehuis' wilde deze mogelijkheid bieden, maar de Duitse wetgeving stond dit niet toe. De woonkamer van de woongroep ligt nu precies boven de grens, zodat mensen vanuit Nederland volgens de Nederlandse regels en mensen vanuit Duitsland volgens de Duitse regels hier verblijven. De brug staat symbool voor het in vrede met en naast elkaar leven in plaats van door prikkeldraad van elkaar gescheiden zijn.

09.Grensmarkt
Op Hemelvaartsdag wordt de jaarlijkse grensmarkt gehouden waaraan zowel Duitse als Nederlandse kooplieden deelnemen.

10.Grensovergang
Hier bevond zich één van de twee officiele grensovergangen tussen Süderwick en Dinxperlo. Op Duits grondgebied werd in 1966 een gemeenschappelijk douanekantoor gebouwd. Omstreeks 1920 stond op de hoek tussen Keupenstraat en Spokerstrasse een wachthuisje voor de grenswachters, ook wel 'Büdeken' genoemd.

11.Beeldengroep Wenn der Zollner mit dem Smuggler
Tot diep in de vorige eeuw bloeide in het grensgebied de smokkelhandel. Voor de bevolking van Dinxperlo en Süderwick een lucratieve zaak omdat de grens hier door de gemeenschappelijke kern liep en dus nauwelijks een scheidend karakter had. Deze smokkelgeschiedenis is verdeeld in drie kunstwerken die samen een beeldengroep vormen: de douanier op de uitkijk, de smokkelaar voor een gesloten slagboom en de man met de haan. De beelden staan op 150 meter afstand van elkaar; twee in Duitsland en één in Nederland.

12.Evangelische Reformierte Kirche
Bijzonder aan deze kerk zijn het orgel en de twee klokken. In 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd besloten dat in een strook van 1 tot 5 kilometer langs de oostgrens van Nederland niemand mocht verblijven: het zogenaamde Niemansland. Toen dit Niemandsland, waarbinnen deze kerk staat, ontruimd moest worden, zijn de klokken bij een boerderij in Süderwick in een boom gehangen. De dominee had hier ook onderdak gevonden en hield op de deel van dit huis zondags de diensten. Toen de bewoners eind 1945 weer terug naar hun huizen in Niemandsland mochten, werden de klokken weer op hun oorspronkelijke plaats gehangen.

13.Hahnenpättken
Naast koffie, specerijen, jenever en sigaretten was het vroeger ook zeer lonend gevogelte te smokkelen. De verderop in het brons gegoten 'man met haan' zou volgens de verhalen via het Süderwickse Hahnenpatt gevlucht zijn. Tussen dit pad en de Keupenstraat staat precies op de grens een rij lindenbomen, die jaren terug door de Bocholtse en Dinxperlose burgemeesters en Süderwickse en Dinxperlose verenigingen samen geplant werden. Wie verantwoordelijk zou worden voor het toekomstige onderhoud werd toen nog even in het midden gelaten en moet nog steeds officieel geregeld worden.

14.Keupenbrug
Hier werd de eerste grenssteen op Dinxperlo's gebied geplaatst. Toen was het nog geen brug maar een voorde (doorwaadbare plek) door de beek met een hek om te verhinderen dat het loslopende vee  vanaf de Boesveldsehei het bouwland bij Dinxperlo op kon lopen. In 1939 werd vanaf dit punt tot aan de Brüggenhütte een prikkeldraadversperring opgeworpen.

15.TOP Welinkbos
Het Welinkbos is een parkachtig gebied met een hertenkamp. Via de manege kom je op een nieuw aangelegd stuk, waar een speelweide en zitbanken uitnodigen om even pauze te nemen. Bij het Welinkbos is een Toeristisch Overstappunt (TOP) ingericht.

16.Groene Grens
Je komt hier langs de een zogenaamde groene grensovergang. Bij deze grensovergangen controleerde de douane niet permanent en mochten voetgangers en fietsers vrijelijk de grens passeren. Men moest zich daarbij wel officieel aan de im- en exportbepalingen houden maar zeker in tijden van schaarste of als iets in het ene land goedkoper was dan in het andere, waren deze groene grenzen geliefde smokkelwegen.

17.Surkse Backhüs en Bienenscheune
In dit gereconstrueerde bakhuis kan brood worden gebakken in de grote steenoven. De put bij de boerderij en de bijenschuur verderop herinneren aan vervlogen tijden in d elandbouw.

18.Suderwicker Venn
Dit drassige weidegebied is ongeveer 49 hectare groot en werd in de tachtiger jaren beschermd gebied. Door de aanleg van dijken, sloten en drainages voor de landbouw, werden in het verleden grote delen van dit natuurlijke overstromingsgebied droog gelegd en tot akkergrond gemaakt.

19.Rodespieker
Onderzoek en archeoligische vondsten hebben aangetoond dat hier in de zestiende eeuw een kasteel heeft gestaan. Op het hele terrein zijn stukjes leisteen, scherven, pijpenkopjes, een stenen musketkogel en een Bocholtse munt uit 1689 gevonden.

Wedstrijdagenda oktober 2017

Heeft iemand een aanvulling of aanpassing op onderstaande kalender dan hoor ik het graag


zon.1 oktober Aalten-Baanloop 5 km - www.ava70.nl

zon. 1 oktober Arnhem-Parkloop - www.parklopen.nl

zon. 1 oktober Enschede-Herfstloop - www.herfstloop-twente.nl

zon. 1 oktober Groenlo-Kanonsloop - www.lopersvereniginggroenlo.nl

zon. 1 oktober Babberich-Herfstloop Liemers - www.herfstloop.com

zon. 1 oktober Nijmegen-Staddijkloop - www.mieproadrunners.nl

woe. 4 oktober Apeldoorn-Baanloop - www.avveluwe.nl

vr. 6 oktober Apeldoorn-Asselse 2 Mijl - www.asselse2mijl.nl

zat. 7 oktober Lunteren-Rondje om de Koepel - www.rondjeomdekoepel.nl

zat. 7 oktober Nijverdal-Ravijnloop - www.ravijnloop.nl

zat. 7 oktober Coesfeld(D)-Citylauf - www.coesfelder-citylauf.de

zat. 7 oktober Aalten-Clubkampioenschappen - www.ava70.nl (voor leden AVA'70)

zat. 7 oktober Dodewaard-Najaarsloop - www.dijkrunners.nl

zon. 8 oktober Wehl-Herfstloop - www.herfstlopen.nl

zon. 8 oktober Oldenzaal-Halve Marathon - www.halvemarathonoldenzaal.nl

zon. 8 oktober Hoenderloo-Hoge Veluwe Loop - www.hogeveluweloop.nl

zon. 8 oktober Gorssel-Kleine Haarloop - www.sport-88.com

zon. 8 oktober Enschede-Military Cross - www.bscunisson.nl

don. 12 oktober Zwolle-Baanloop - www.avpec1910.nl

don.12 oktober Winterswijk-Coopertest - www.av-archeus.nl

zat. 14 oktober Nijkerk-Arkervaartloop - www.avnijkerk.nl

zat. 14 oktober Lageveld-Veldloop - www.lageveldlopen.nl

zat. 14 oktober Berg en Dal-Ultraloop - www.funrunner-heerlen.nl

zat.14 oktober Wageningen-Veluweloopwww.veluweloop.nl

zat. 14 oktober Loenen-Loenermarktrail - www.loenermarktrail.nl

zat. 14 oktober De Lutte-Marathon - www.landgoedtwentemarathon.nl

zat. 14 okt. Dorsten(D)-Marathonstaffel - www.leichtathletik.svlembeck.de

zat. 14 oktober Harderwijk-Cross - www.athlos.nl

zat. 14 oktober Putten-Rusthoeveloop - www.putten-triathlon.nl

zat. 14 oktober Harderwijk-Run-Bike-Run - www.athlos.nl

zon.15 oktober Nütterden(D)-Eurorun - www.leichtathletik-nuetterden.de

zon. 15 oktober Wehl-Herfstloop - www.herfstlopen.nl

zon. 15 oktober Molenhoek-Molenhoeks Makkie - www.molenhoeksmakkie.nl

vr. 20 oktober Doetinchem-Loopgala - www.acloopschooldoetinchem.nl

zat. 21 oktober Hardenberg-Oldemeijercross - www.spurt88.nl

zat. 21 oktober Stadhagen-Stadshagenrun - www.stadshagenrun.nl

zat. 21 oktober Lengerich(D)-Teutoburger Waldlauf - www.teutolauf.de

zat. 21 oktober Bredevoort Run-Bike-Run - www.ava70.nl (voor leden AVA'70)

zat. 21 oktober Dieren-Trailrun - www.vikingoutdoor.nl

zat. 28 oktober Heerde-Dalli Run - www.gemzen.nl

zat. 28 oktober Veenendaal-BVC Cross - www.bvccircuit.nl

zon. 29 oktober Holten-Holterbergloop - www.diepehelholterbergloop.nl

zon. 29 oktober Nunspeet-Herfst Trail XL - www.trailrunning-veluwe.nl

zon. 29 oktober Doetinchem-Halve Marathon - www.argoatletiek.nl

zon. 29 oktober Berg en Dal-Devil's Trail - www.devilstrail.nl

zon. 29 oktober Vorden-BlubberRun - www.blubberrun.nl

zon. 29 oktober-Harderwijk-Bosloop - www.athlos.nl

maa. 30 oktober Arnhem - Coopertest - www.runiversity.nl

Deelnemerslijst van de GUV Marathon voor het kind

Aanmelden kan via geertwevers38@lijbrandt.nl
Deelnemers: 1.Wim Brinkman(M), 2.Frank Roos, 3.Geert Wevers, 4.Bert van Asselt, 5.Patrick Ikink(M), 6.Gerdie Duenk, 7.Andre Bruil, 8.Niek Kleinhesselink(M), 9.Anita Roos, 10.Andre Balke(M), 11.Inez Balke(M), 12.Evelien Hillen, 13.Jelle Hubers, 14.Marloes Wensink, 15.Eric Hoogerbrug(M), 16.Marco van Rijs, 17.Walter Vaags(M), 18.Henk Mengers, 19.Miranda, 20.Martine Wensink, 21.Evelien Bussink, 22.Theo, 23.Hester, 24.Janny, 25.Wilco, 26.Vera, 27.Jan Haring, 28.Piet Litjes, 29.Jesse Bomers, 30.Han Doornhegge, 31.Martin Duthler, 32.Willeke, 33.Bibi, 34.Henrike, 35.Theo, 36.Martine Menkhorst, 37.Peter Ebbers, 38.Eugenie, 39.Eljo Stronks, 40.Arike, 41.Henk Huitink, 42.Judith Huitink, 43.Gerdy Hoornenborg, 44.Cindy Brusse, 45.Wouter Raben, 46.Linda Scholten(M), 47.Dirkje Huitink, 48.Rinke ter Haar, 49.Dick Lubbers(loper/fotograaf), 50.Jurgen van Eerden, 51.Judith Vos, 52.Hedi ter Haar, 53.Jurgen ter Haar, 54.Mirjam Lammers, 55.Jeanet Brinkman, 56.Erwin Wamelink(M), 57.Klaus Schlüter(M), 58.Björn Weier, 59.Yvon Pastoors(fiets), 60.Adri Stronks (fiets), 61.Gerrit Ormel, 62.Theo Stronks, 63.Loes Demkes, 64.Katja Demkes, 65.Björn Demkes, 66.Ingrid van Zolingen, 67.Ina Wevers, 68.Julia Roos, 69t/m77.Wim Rensink en familie (8 personen), 78.Marieke ter Beeke, 79.Claudia Drenthel(M), 80.Henrie Drenthel(M), 81.Mirjam Hoefman, 82.Denise van der Donk, 83.Sabine Ikink(M), 84.Gerwin Jansen-Eupe, 85.Nicole Boom, 86.Margo Icking, 87.Hester van Dijk, 88.Carmen Keuper, 89.Elze Navis, 90.Maarten ten Barge, 91.Sjoerd Boom, 92 t/m 106.Familie Assink (15 personen), 107.Roy Mengerink(M), 108.Arno Derksen, 109.Andre Bleumink(M), 110.Jaap Oberink, 111.Kim Jansen, 112.Paul Meerdink, 113.Tymon Meerdink, 114.Sjouke Meerdink, 115.Mart Mucheru, 116.Tom Mucheru, 117.Bas Jansen, 118.Gijs Jansen, 119.Bram Oberink, 120.Carla Hoornenborg, 121.Joppe Roos (camera), 122.Rene Wenting, 123.Ilja Scholten, 124.Maureen Leemrijse, 125.Rianne Arentsen, 126.Hans Nijland, 127.Thijs Pasman, 128.Christiaan ten Brinke, 129.Edwin Hiddink, 130.Lotte Kemperman, 131.Gerard Wikkerink, 132 en 133.Twee cliënten van Stichting de Lichtenvoorde, 134.Maria Beening (W), 135.Joop de Boer (W), 136.Esther Koenen, 137.Sabrina, 138.Inge, 139.Mireille Theissen, 140.Bianca Eekelder, 141.Tamara Brockotter, 142.Ruud, 143.Wilco Peters, 144.Nieke, 145.Janine Veldhuis, 146.Gerben, 147.Dennis Veldhuis, 148.Maarten Lubbers, 149.Gerry Prigge, 150.Lenie Wamelink, 151.Gerrit ter Haar, 152.Mariska Wagener, 153.Irma Wellink, 154.Annie Beusink, 155.Marieke Geling, 156.Ria Kruisselbrink, 157 t/m 161.Vijf atleten van ASV Ellewick, 162.Eddy Rensing(M), 163.Ankie te Brake, 164.Ruben Weijers,165.Fabian ter Beeke, 166.Lenn Posthumus, 167.Job Ebbers, 168.Tjibbe de Boer, 169.Marielle Weier, 170.Inge de Ruyter, 171.Renate, 172.Sarah Paashuis, 173.Willy Doosje, 174.Romy Hendriksen, 175.Merel, 176.Ellen Ormel, 177.Corine, 178.Geert, 179.Bertie, 180.Bernd, 181.Belinda, 182.Linda Stronks, 183.Esther Ubbink, 184.Lianne Vreeman, 185.Lynn Winkelhorst, 186.Willem Duthler, 187.Tom Mengers, 188.Aron, 189.Merle, 190.Nicol, 191.Sandra Ouwersloot, 192.Marijke, 193.Gerrie, 194.Henk Bussink, 195.Jurre van de Brink, 196.Demi van Eerden, 197.Naomi van Eerden, 198.Eline Hengeveld, 199.Esmee Jansen, 200.Thomas Lensink, 201.Nienke Reiring, 202.Kristel Bosman, 203.Heidi Ebbers, 204.Gerrit-Jan Jansen, 205.Peter Baten, 206.Herman Baten, 207.Sjoerd Reesink(M), 208.Tim Houwers, 209.Tim Weijers, 210.Tijn Piest, 211.Julian van Erkelens, 212.Stef Grotenhuis, 213.Jop Hoftijzer, 214.Ruben Jansen, 215.Wouter Weenink, 216.Twan Meinen, 217.Sven Meinen, 218.Jurre Huls, 219.Noah Lampio, 220.Merijn van Eerden, 221.Dirk Vreman(M), 222.Rudi Meinen(M), 223.Richard Mol(W), 224.Joyce Ansink(W), 225 t/m 231.Via de Peddelaars 7 verkeersregelaars, 232.Ineke Cornelissen(W), 233.Jeroen Stronks, 234.Jorick Westerveld, 235.Rick Smeitink, 236.Erwin Nieuwboer, 237.Hans Sielias, 238.Norbert te Welsher, 239.Etienne Icking, 240.Willemijn Schipper, 241.Marit Testerink, 242.Peter van Asselt, 243.Luuk te Brake, 244.Nick Ebbers, 245.Heidi Rave, 246.Rob Berkelder, 247.Bram Berkelder, 248.Thom Berkelder, 249.Joop ter Haar(W), 250.Edward ter Horst(W), 251.Cees Kant(W), 252.Geert-Anne Bijker(W), 253.Joke Meinen(W), 254.Erwin ter Haar, 255.Jeroen Senne, 256.Pien Steentjes, 257.Frank Felix, 258.Jennet van der Pennen, 259.Renate, 260.Marie-Jose, 261.Hendrien, 262.Dienke, 263.Michiel ter Beest, 264.Evelien ten Brinke, 265.Carole, 266.Miranda, 267.Tracey Jewell, 268.Robbe Grave, 269.Eline Spekschoor, 270.Emma Nijenhuis, 271.Robin Vaags, 272.Lars Rossel, 273.Nick Lammers, 274.Laurian Luimes, 275.Tom Winkelhorst, 276.Martijn van Dijk, 277.Rianke Tolkamp, 278.Sanne Waalders, 279.Esther Schulingkamp, 280.Christel Luimes, 281.Arjan Klein Nibbelink, 282.Arja te Brake, 283.Frank te Brake, 284.Edith Wikkerink, 285.Eric te Hennepe, 286.Saskia Holling, 287.Peter Pilon, 288.Hugo Pilon, 289.Stefan Papenborg, 290.Thomas Schenk, 291.Gerjo Wensink, 292.Mariska van den Berg, 293.Maria Griffioen, 294.Joke Balke, 295.Jan Raben(masseur), 296.Sam Bluiminck, 297.Mirthe Luiten, 298.Lidewey Lensink, 299.Jet Wildenbeest, 300.Fenne Rademaker, 301.Stas Baars, 302.Mats Wamelink, 303.Wessel Kochl, 304.Bram van Polen, 305.Sten Boomkamp, 306.Sien Meinen, 307.Jeannette ter Horst, 308.Amber ter Horst, 309.Eric Snoek, 310.Eric Beatse, de Kiekjesdief(fotograaf ov), 311.Rolien Bosman(catering), 312.Samantha Wubbels(catering), 313.Claudia Huinink(catering), 314. Annet Beekers(catering), 315.Wilma Zegers(catering), 316.Geja Ligterink(catering), 317.Koen Hoopman, 318.Mees Bosman, 319.Sam Hoftijzer, 320.Sander Wikkerink, 321.Jurre Zuidam, 322.Demi van Zuidam, 323.Rene Tolkamp(W), 324.Oddny Tolkamp(W), 325.Mart Slotboom, 326.Mats Lievers, 327.Sophie Derksen, 328.Luca van Wijngaarden, 329.Lune Mateman, 330.Tim Arendsen, 331.Evi Scholten, 332.Lieke Legters, 333.Joost Klein Bussink, 334.Line Schalkwijk, 335.Sven Vriezen, 336.Lindy Wisselink, 337.Diede ter Beest, 338.Isa Grievink, 339.Jurre Mateman, 340.Maud Busch, 341.Madelief van Erkelens, 342.Gijs Eppink, 343.Siem Eppink, 344.Isa Lammers, 345.Emma Menkhorst, 346.Silke van Dijk, 347.Sem Knufing, 348.Fenna Menkhorst, 349.Ties Vervelde, 350.Jelle Icking, 351.Daan ter Haar, 352.Tijn Wildenbeest, 353.Menne Schalkwijk, 354.Suus Fukkink, 355.Jeroen Böhm, 356.Gijs Jansen, 357.Iris van Loon, 358.Annelot Posthumus, 359.Lars Huinink, 360.Mick Wagener 361.Bram Wevers, 362.Thom Raben, 363.Jeroen Bohm, 364.Nienke de Weerdt, 365.Laura Wisselink, 366.Noor Fukking, 367.Bryan ter Horst, 368.Esmee ter Horst, 369.Sil Kreykamp, 370.Boet Kreykamp, 371.Diede ter Beest, 372.Alex Top, 373.Casper Top, 374.Geert Zweerink, 375.Rob Jansen(fotograaf), 376.Demi, 377.Aniek, 378.Myrthe, 379.Mare, 380.Liburna, 381.Flore, 382.Anne Lenderink, 383.Norah Rusink, 384.Nathan Posthumus (fotograaf), 385.Dave Posthumus, 386.Chantal Posthumus, 387.Suzanne Hiddink(W), 388.Amber te Bokkel(W), 389.Jurre Zuidam, 390.Lars Meinen, 391.Nicci Wassink, 392.Glenn Wassink, 393.Twan Schreurs, 394.Sam ter Haar, 395.Gerrit Dijkslag(M), 396.Jan Rademaker, 397.Bianca Legters, 398.Kelvin Mateman, 399.Paula Verwaaijen, 400.Jan te Brake junior, 401.Linda de Vries, 402.Johan Assink, 403.Hans Jentink, 404.Rosalie Onstenk, 405.Noah Brethouwer, 406. Lilian Guelen(catering), 407.Noa ter Haar, 408.Mieke Eenink, 409.Linda Wensink, 410.Hanneke Wensink, 411.Gea Heusinkveld, 412.Dorine Navis, 413.Rick Kleinhesselink

Route en vertrektijden GUV Marathon

Speciaal voor de GUV Marathon is een bankrekening geopend, waarop giften kunnen worden gestort. Het rekeningnummer is: NL83 RABO 0322713390, t.n.v. GUV, inzake Marathon voor het kind. Graag doneren voor het weekend, dit in verband met het opheffen van de rekening dit jaar.

Aan de eerste twee etappes van de GUV Marathon lopen veel jeugdleden van AVA'70 mee. De deelnemers met een M achter hun naam, lopen (waarschijnlijk) de hele route en met een (W) wandelen de route of een deel ervan. Je hoeft geen lid te zijn van AVA'70, iedereen is van harte welkom om mee te lopen of te wandelen maar geef je wel even op. 

Sponsors van de GUV Marathon voor het kind

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
tel.0315-655160
Loopgroep Zandloper
Boekelder
Stichting de Lichtenvoorde
Albert Heijn Aalten
Kerstje Aalten en Dinxperlo
Autobedrijf Kempers
Spar Bredevoort
Stegers


Automobielbedrijf Winkelhorst
lammersDtp

Atletiekvereniging AVA'70
Top Silo Constructions
Koel- en Vrieshuis Lintelo
Aaltens Constructie Bedrijf

3dNb

Installatiebedrijf Gerhard Voltman

Lankhof Beveiliging & Telecom

Vaags Molenwerken
Autobedrijf Wisselink
Royaal Genieten
Hoveniersbedrijf Dick Stronks
Bakkerij van den Dobbelsteen
Inteqnion
Ottevanger

Virupa
Partycentrum 't Noorden
Rinke ter Haar Architectuur
Aannemersbedrijf Wevers
Heesen Yachts

Jos Tolkamp Speciaal Transport

Lako wegtransportmiddelen
Metaflex doors
Signboss